Training Triage Model Complexe Scheidingen TMCS

Deze training is bedoeld voor professionals & hulpverleners die met complexe scheidingen & relaties te maken hebben

 •   
Het Triage Model Complexe Scheidingen (TMCS)
‌Scheiden staat in de top 5 van life events, het is een ingrijpende gebeurtenis. Sommige relaties eindigen in een complexe scheiding, vaak veroorzaakt door een dieperliggend probleem, stoornis of trauma bij een van de partners. Meestal zijn de kinderen hiervan de dupe. 

Hoe ga je als hulpverlener met complexe scheidingen om? Hoe breng je in beeld wat mensen die gaan scheiden nodig hebben? Hoe houd je daarbij het kindbelang in het vizier? 
Deze training is bedoeld voor hulpverleners die hulp bieden bij complexe scheidingen en de schade willen beperken, ook als er kinderen in het spel zijn. 

Hiervoor hebben we een snelle, overzichtelijke methode ontwikkeld om de vragen te stellen: "Wat is er werkelijk aan de hand" en “wat is er nodig om ouders te helpen om te de-escaleren?" Aan de hand van een Triage Model Complexe Scheidingen (TMCS) wordt dat een stuk overzichtelijker. Hierdoor kan in beeld gebracht worden wat er zoal ten grondslag ligt aan het conflict. 
Zo zijn de passende oplossingen meteen een stuk dichterbij.
Bootstrap Themes

Achtergrond
Wie van de partijen heeft gelijk

Complexe scheidingen zijn vaak een gevecht met twee kampen, als men niet oppast, wordt men er in getrokken en moet men een kant kiezen. De kunst is professioneel te blijven als hulpverlener en beide kanten te zien, het gevecht los te laten en te zien wat het werkelijk is, zoals diepzittend verdriet en emoties. Dit verdriet moet aangepakt worden, niet wie er gelijk heeft.

Model 1, Transactionele Analyse, gelijk hebben is een kwestie van perspectief.

Voordat het mogelijk is om het verdriet te bespreken, doorlopen we een aantal stappen om in beeld te krijgen wat de aard en omvang van de problemen zijn. Nagaan welke oorzaken aan het conflict ten grondslag liggen is heel belangrijk. 
In deze training leren we hulpverleners daarom om het Triage Model Complexe Scheidingen (TMCS) in te zetten. 

Dit doen we o.a. door te inventariseren of er sprake is van; 
 • een gelijkwaardige relatie
 • een diepliggend conflict
 • een onderliggend trauma 
 • huiselijk geweld
 • ouderverstoting
 • en/ of een persoonlijkheidsstoornis

‌Door op deze gebieden helderheid te krijgen, wordt ook inzichtelijk welke begeleiding passend is. Hoewel de stappen uit het model theoretisch heel logisch zijn, is het de kunst om ze in de praktijk te nemen. Daarom is deze training grotendeels op vaardigheidsniveau, ‘does’ (Miller, 2021). Het oefenen van stellen van vragen, het inzetten van gesprekstechnieken, het uitstellen van een oordeel (Wisse, 2019) doen we soms ook met trainingsacteur. Zo komt deskundigheid in de praktijk tot leven. 
‌Ervaar waar je goed in bent en welke stappen je nog zou willen nemen. 
Oorzaken, kennisgebieden, casuïstiek  
In de training gaan we verder in op oorzaken van complexe scheidingen, zoals trauma, hechting, persoonlijkheidsstoornissen etc. 
‌Wij bieden maatwerk, daarom gebruiken we verschillende methoden, afgestemd op het type hulpverlening dat geboden wordt. We leren niet om een diagnose te stellen, dat is aan psychiaters. We richten ons wel op het herkennen van de onderliggende problemen die bij complexe scheidingen kunnen spelen. Ook bieden we tools, tips en skills, zodat je mensen verder kunt begeleiden in de praktijk. 
‌Geen scheiding is hetzelfde, daarom is ook ruimte voor inbreng van casuïstiek.

‌Onderdelen die aan bod komen: 
 • ‌TA Transactionele Analyse, de werking van het onderbewustzijn 
 • ‌Toegepaste psychologie 
 • ‌Coachingstechnieken 
 • ‌Vraagstelling technieken, toegespitst op deze training 
 • ‌Hoe herken je narcisme 
 • ‌Hoe herken je borderline 
 • ‌Hoe herken depressie 
 • ‌Hoe herken een onderliggend trauma 
 • ‌Hoe stel je je oordeel uit in een onheldere situatie 
 • ‌Welk pareidolia heb jij, welke hebben we allemaal 
 • ‌Het hanteren van het Triage Model Complexe Scheidingen (TMCS)
 • ‌Het effect op kinderen en wat dit voor hulpverleners betekent
Het kindbelang
Het effect dat een scheiding op de kinderen heeft is ook een belangrijk onderdeel van de training. Bij scheidingen hebben kinderen het vaak moeilijk, zij kunnen hierdoor een trauma oplopen. Ze zijn aan beide ouders loyaal, maar worden soms ook (impliciet) verzocht om kant te kiezen. 

Onze hulpverlening is er op gericht om kinderen te beschermen. Dat principe is heel mooi, maar bij een complexe scheiding kan het ook een grote valkuil zijn. Ouders zullen hulpverleners er mogelijk van willen overtuigen dat de andere ouder een vreselijke ouder is, vooral omdat zij dat daadwerkelijk zo ervaren, zie hiervoor ook de afbeelding ‘Transactionele analyse, gelijk hebben is een kwestie van perspectief’. In voorkomende gevallen blijkt de betreffende ouder juist enorm liefdevol en competent. Er is sprake van een valse beschuldiging als onderdeel van het conflict, maar het beschermingsmechanisme binnen de hulpverlening treedt toch in werking, wat het conflict versterkt. In deze training leren we hulpverleners hoe ze neutraal kunnen blijven, zodat ze uit de zuigende werking van het conflict kunnen blijven. 

Soms is de beschuldiging van de andere ouder wel terecht. Bijvoorbeeld als een van de ouders een persoonlijkheidsstoornis heeft en de andere ouder deze situatie niet meer kan begeleiden, nu zij uit elkaar gaan. 
Sommige mensen doen zich voor als slachtoffer, terwijl zij de veroorzaker van de problemen zijn. Anderen zetten de diensten in als pressiemiddel. Het verschil kunnen inschatten vraagt deskundigheid en reflectie van een hulpverlener. Ook hier gaan we in de training uitgebreid op in.

Het vermogen om een oordeel uit te stellen (Wisse, 2019) in een onheldere situatie is een belangrijke vaardigheid. In het Grieks wordt ook wel gesproken van een pareidolia. 

P‌raktische informatie
‌Deze training is bedoeld voor professionals en hulpverleners die met relaties & scheidingen te maken hebben
‌voor groepen tot 12 personen
‌Prijs op aanvraag
Meer informatie